Art Basel Miami Beach, Miami, 2004

Art Basel Miami Beach, Miami, 2004
Foto: Atelier Kogler
Art Basel Miami Beach, Miami, 2004
Foto: Atelier Kogler
Art Basel Miami Beach, Miami, 2004